תחומי התמחות

Headline BG

תחומי התמחות

ניהול משא ומתן קולקטיבי ויחסים סוציאליים

יצירת ערך מוסף מרגע הגדרת הכיוונים האסטרטגיים ועד להוצאתם לפועל.

פועלת בייעוץ בעל ערך מוסף גבוה בתחום היחסים הקולקטיביים בכל תחומי הפעילות בחברה ובענפים המקצועיים.

אסטרטגיה, משא ומתן וחיבור תקנון קולקטיבי :

 • משא ומתן וחיבור הסכמים קיבוציים :שעות העבודה, שכר, GPEC, סיכונים פסיכו-סוציאליים, שוויון תעסוקתי, נכות, גיוון, הגנה סוציאלית

דוגמת פעילות : חיבור הסכם סידור שעות העבודה המבטיח תכנון שנתי של שעות העבודה

 • תיקון הסכמים

דוגמת פעילות : התאמת הסכמי שכר הקשורים להתפתחות קריירה "להתאמה" עם התפתחות החוק בנוגע לשוויון יחסים

 • הקמת תקנון פנימי, קוד התנהגות, אמנת אתיקה, אמנה מיחשובית

דוגמת פעילות : ניסוח תקנון פנימי המגדיר את ההתנהגויות האסורות ביחס לדיני התחרות

 • הקמת יחידות כלכליות וחברתיות

דוגמת פעילות : ליווי בהגדרת ההיקפים, ניתוח תוצאות, ניסוח הסכם

 • הקמת ערכאות על-לאומיות

דוגמת פעילות : הקמת פרויקט הסכם ועד עובדים אירופי, תמיכה במשא ומתן

ניהול ערכאות ייצוג העובדים :

 • הובלת בחירות מקצועיות

דוגמאות פעילות : הקמת מדריך ביצועי "שלב אחרי שלב", "קו חם" או נוכחות פיזית בעת פתיחת הקלפיות וחיבור הדו"ח

 • חונכות בהקמת הערכאות

דוגמת פעילות : הקמת תקנון פנימי של ועד העובדים (CE) ו-CHSCT, "אופטימלי" להפחתת הכשלים

 • שליטה על פעילות הערכאות : הובלת התייעצות ועד העובדים וה-CHSCT, למידת ניהול הערכאות

דוגמאות פעילות : תיקוף סיסטמתי של סדרי יום, נקודות ההתייעצות ומידע על מנת לשלוט על קיום הפגישות וסכנות הפרעה, עזרה ביצועית לבניית תיקי התייעצות כדי להפחית את מספר הדרישות לחוות דעת מומחים, בניית טיעון למשא ומתן ביחד עם המומחה לועד העובדים או CHSCT על מנת להפחית את עלויות חוות הדעת

הכשרה מקצועית :

 • תמיכה ביצירת אסטרטגית הכשרה

דוגמת פעילות : ליווי בחיבור תכנית הכשרה

 • תיקוף מנגנוני הכשרה

דוגמת פעילות : ליווי הענפים המקצועיים והחברות בהקמת הסכמי הכשרה מקצועית

 • אופטימיזציה של מנגנוני הכשרה

דוגמת פעילות : התייעצות ביצועית לאופטימיזציה של קרנות הכשרה מקצועית

היגיינה ובטיחות :

 • חיזוק פעולות מניעה

דוגמת פעילות : תמיכה לכתיבת מסמך אחיד להערכה, השתתפות בביקורת סיכונים למניעת סכסוך בעקבות טעות בלתי נסלחת וסכסוך פלילי

 • פעילות "על חם"

דוגמת פעילות : ליווי בשטח בעת החקירות והמדידות הראשונות במקרה של תאונה קשה, הכנה לשימוע בפני הערכאות המשפטיות

כל סוגי הסכסוכים הקשורים ליחסי עבודה קיבוציים