sec2.png

מוניטין

מוניטין

Palmarès du droit – Lyon – 2019

ב Palmarès du Droit- [רשימת הזוכים בתחום המשפטים]  משנת 2019 בליון, משרד Petrel & Associés  זכה בקטגוריית לשכות עורכי הדין המתמחות בדיני עבודה עם  1 עד 5 עורכי דין.

רשימת הזוכים בתחום המשפטים Palmarès des Avocats] ] מאורגנת על ידי לה מונד דו דרויט  Le] Monde du Droit   – עולם המשפטים]  בשותפות עם התאחדות הצרפתית של משפטני התאגידים  l’Association Française des Juristes d’Entreprise – AFJE), )  והיא  בעצם סקר חסר תקדים המבוסס אך ורק על השתתפות לקוחותיהן של לשכות עורכי דין. הלקוחות של לשכות עורכי הדין הם שהציעו את הלשכות הטובות ביותר, על סמך קריטריונים איכותיים ומספר הפעמים שהלשכות מוזכרות.  

הסקר נערך על ידי לה מונד דו דרויט במשך קרוב לחודש בקרב כמה אלפי לקוחות (משפטנים עסקיים, DHR,  DG, DAF ועוד) לשכות עורכי דין בתחום העסקי, חברים רשומים ב- AFJE ומנויים לעלוני Le Monde du Droit.

לגלות את הדירוג

Palmarès du Droit – Paris – Edition 2019

לשכת עורכי הדין Petrel & Associés דורגה בין חמש הלשכות המובילות בתחום דיני העבודה ב- Palmarès du Droit  [רשימת הזוכים בתחום המשפטים] לשנת 2019.

מתודולוגיה: הדירוג נקבע על ידי הלקוחות ואיגוד עורכי הדין העסקיים(AFJE) . קריטריוני ההערכה הם: זמינות, מידת ההיענות, חדשנות (יצירתיות), הכרת דרכי פעולתה של החברה, הבנת הצרכים, איכות השירות ושיטת התגמול.

לגלות את הדירוג

Corporate Immigration Laws and Regulations 2019

לשכת עורכי הדין Petrel & Associés  מופיעה ב"מדריכי המשפט השוואתיים הבינלאומיים" [ The International Comparative Legal Guides], ספר עיון שפורסם על ידי ה-Group Global Legal ושנכתב על ידי לשכות עורכי הדין מובילות בתחומן. מטרת הספר היא להציג מדי שנה ובאופן השוואתי את הוראות החקיקה והרגולציה החלות על כמה נושאים. כל נושא מוצג בצורה שיטתית ויישומית, במתכונת של שאלות ותשובות.

במסגרת המדריך לחוקים ותקנות תאגידים בתחום ההגירה  [2019 Corporate Immigration Laws and Regulations 2019 ] הפרק המתייחס לצרפת נכתב כולו באנגלית על ידי לשכת עורכי הדין Petrel & Associés. בין הנושאים הנדונים: אשרות עסקים, תאימות, אשרות לאנשים מוסמכים ביותר, אישורי עבודה זמניים, עבודה חשאית, מגורי קבע.

לגלות את הדירוג

מדריך אודות הכשרה מקצועית

לשכת עורכי הדין, אשר הוקמה על ידי פסקל פארל (Pascal PETREL), מסייעת בנושאי הייעוץ ופתרון המחלוקות בתחום מומחיות זה מזה יותר מ -25 שנים. פטרל ושות' (P&A ) היא לשכת עורכי דין בעלת שם המתמחה בתחום המשפט החברתי וההגנה על הזכויות החברתית. הן בנושא הייעוץ והן בנושא פתרון מחלוקות, כל אחד מעובדינו מלווה את לקוחותיו בכל הנוגע לניהול קשרי עבודה אישיים או קבוצתיים. פטרל ושות' מלווה חברות וארגוני מעסיקים בכל מגזר מקצועי, בכל גודל ובכל אזור על מנת לפתור את הבעיות השונות הקשורות לניהול החברתי של החברה בבצורה בטוחה ופרגמאטית, וזאת תוך היצמדות לצרכים – ככל האפשר. היא גם מלווה את האסטרטגיה של החברה בתחום זה. פטרל ושות' מפתחת מול לקוחותיה גישה מותאמת אישית המכבדת את המדיניות ואת האסטרטגיה של לקוחותיה בפעולות הייעוץ וההגנה במשפט החברתי. הצלחתה של פטרל ושות' טמונה ברלוונטיות האנליטית שלה, ביכולתה לגשת באופן ישיר לבעיותיהם של לקוחותיה ובהיענותה על מנת להציע ללקוחותיה פתרונות קונקרטיים ומתואמים בתחומי המשפט החברתי. לנוכח התרבות המחלוקות ומקרי השימוש במערכת השיפוטית ביחסי העבודה, פטרל ושות' מבקשת לפתח גישה של אנטיציפציה ושל מניעה.

Global law expert recommended firm

פטרל ושות' היא לשכת עורכי דין מובילה המתמחה בדיני העבודה. הן בנושא הייעוץ והן בנושא פתרון מחלוקות, כל אחד משותפינו עובד עם לקוחותיו בכל הנושאים הקשורים לניהול יחסי עבודה אישיים או קבוצתיים. מאז הקמתה, פטרל ושות' מחויבת לאיכות על מנת להבטיח את רמת השירות הגבוהה ביותר ולפתח קשרים נאמנים עם לקוחותיה. בתחום הביטחון הסוציאלי, הלשכה עושה שימוש ביצירתיותה על מנת ליישם ביטוח הדדי ותכניות גמל בכל הרמות. כמו כן, היא מחויבת מאוד לנושא החוזי בתחום החברות באמצעות ניהול משאים ומתנים על מנת להגיע להסכמים בכל הנושאים המחייבים. לאחרונה, היא הייתה גם מאחורי מתן פתרון יצירתי להנהגת סעיף ביטוחי כדי לתרום לרמות סולידאריות גבוהות בין הענפים באמצאות מתן אפשרות לעובדי ענף אחד לקבל סיוע חירום בהתמודדותו במצבי חיים קשים.

פרס המשפטן החודשי 2016

פטרל ושות' היא לשכת עורכי דין מובילה המתמחה בדיני העבודה. בין אם בתפקיד מייעץ או תפקיד מתן פתרונות במחלוקות, כל אחד משותפינו עובד עם לקוחותיו בכל הנושאים הקשורים לניהול יחסי עבודה אישיים או קבוצתיים. מאז הקמתה, פטרל ושות' מחויבת לאיכות על מנת להבטיח את רמת השירות הגבוהה ביותר ולפתח קשרים נאמנים עם לקוחותיה. בתחום הביטחון הסוציאלי, הלשכה עושה שימוש ביצירתיותה על מנת ליישם ביטוח הדדי ותכניות גמל בכל הרמות. כמו כן, היא מחויבת מאוד לנושא החוזי בתחום החברות באמצעות ניהול משאים ומתנים על מנת להגיע להסכמים בכל הנושאים המחייבים. לאחרונה, היא הייתה גם מאחורי מתן פתרון יצירתי להנהגת סעיף ביטוחי כדי לתרום לרמות סולידאריות גבוהות בין הענפים באמצאות מתן אפשרות לעובדי ענף אחד לקבל סיוע חירום בהתמודדותו במצבי חיים קשים.

הירשמו לניוזלטר שלנו

תודה רבה

Thank you!

דילוג לתוכן