תחומי התמחות

Headline BG

תחומי התמחות

יחסי עבודה אישיים

ללוות ולהבטיח את יחסי העבודה בתוך החברה

עזרה בניהול יומיומי :

  • השתתפות בפגישות העבודה כדי לנהל ולעצור את התרחישים השונים
  • חיבור חוזים

דוגמאות פעילות לחוזה זמני : חיבור סיבת התביעה ותנאים מחייבים

  • תמיכה, אסטרטגיה ופורמליזציה של תיקי ההפסקה או קדם-הפסקה (דיני משמעת, פיטורין, הפסקת חוזה וכו')
  • ניהול משא ומתן על חוזה, עזרה בקבלת החלטות, חיבור פרוטוקול, הסכם נאמנות

דוגמאות פעילות : אבטחת ההפסקה, אופטימיזציה של העלויות והנאמנות.

עזרה בבניית ההנהלה :

חיבור חוזים, סעיפי בונוס, שכר משתנה, מסגרות ראיונות שנתיים
דוגמת פעילות : לבנות את האצלת הסמכויות

עזרה בניהול משא ומתן וחיבור חוזים למנהלים או לבכירים
דוגמת פעילות : שינוי הסעיפים הכוללים את הפיצויים החוזיים בהפסקת העסקה

ניהול היעדרויות
דוגמת פעילות : בניית מדריך ביצועי על כלי המניעה והטיפול בהיעדרויות

ניהול כל סוגי הסכסוכים האישיים