תחומי התמחות

Headline BG

תחומי התמחות

פרטיות המידע

הגנה על נתונים אישיים: הכרח בלב המחלקות לשירותי האנוש

ארגון ההגנה על נתונים אישיים במחלקות למשאבי האנוש הנו הכרח שלרוב אינו זוכה להערכה הראויה.

ההקשר:

בצומת בין אסטרטגיית העסק ובעיות ההגנה על חייהם הפרטיים של העובדים, המשפט בנושא הנתונים בעלי אופי

אישי מהווה כיום נושא חיוני עבור המחלקות לשירותי האנוש ואחד האתגרים העיקריים של התאמת העסקים.   

אל מול הסיכונים המהותיים למוניטין והכלכליים סביב נושא זה, העסקים חייבים יותר מאי פעם להבטיח את התאמתן

של דרכי העבודה שלהם לנורמות ולצפות מראש את המחלוקות אליהן הן חשופות. 

הצעתנו בקשר לערכים:

בזכות מומחיותנו המוכרת בתחום זה ובזכות רשת לאומית ובינלאומית של מומחים בתחום פרטיות המידע, אנו מלווים אתכם

ומסייעים לכם בניהול השוטף של נתונים עובדיכם בעלי אופי אישי.

אנו מודעים היטב מההשפעה המהותית של יישום ה-RGPD [התקנון הכללי להגנת המידע] על החברות, הקדמנו

והערנו את תשומת לבם של לקוחותינו אודות הצורך שבישום הצעדים המשפטיים והטכניים  המתאימים תוך

הצעת ביקורות, הכשרות וכנסים וכתיבת ספר לבן שניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו.     

במטרה לספק מומחיות 0 360, יצרנו שיתוף פעולה הדוק עם הלשכה…

כך, הצוותים שלנו מסוגלים לספק לכם סיוע בכל הליכי ההתאמה לנהלים בקשריכם עם ה-CNIL [הנציגות הלאומית

למידע ולחירויות]  וכן במסגרת בהליכי המשא ומתן שלכם עם שותפים חברתיים ובמסגרת מחלוקות קיבוציות ואישיות.

 • ביקורת על תהליכי HR לניהול נתונים אישיים
 • זיהוי חריגויות
 • יישום אמצעי התאמה של ה- GDPR
 • משא ומתן עם שותפים חברתיים
 • ניהול העברות נתונים בינלאומיות
 • יישום זכויותיהם של הנוגעים בדבר (זכות גישה, זכות התנגדות)
 • ניהול היחסים עם ה- CNIL
 • מחלוקות פרטנית וקיבוציות / נתונים אישיים
 • הכשרות
 • ספר לבן P&A
 • שיתוף פעולה עם הלשכה……….