תחומי התמחות

Headline BG

תחומי התמחות

הפחתת עלויות

לעידוד שליטה, הפחתה ישירה או עקיפה של העלויות

אנו מציעים מספר משימות רב לעזרה בהפחתת העלויות :

  • חוזה מסובסד

דוגמת פעילות : עזרה בבחירת חוזה מסובסד וחישוב הפטורים

  • משטרי עבודה בחזרה מחו"ל או בחו"ל

דוגמת פעילות : הקמת משטר זכאי לפטורים

  • ניידות פנימית וניידות בינלאומית

דוגמת פעילות : התייעצות על אופטימיזציה של הסובסידיות עבור ניידות גיאוגרפית ויצירת מדריך ביצועי

  • משטר הטבות והוצאות עבודה

דוגמת פעילות : ביקורת ואופטימיזציה של המשטר עד לביצועו

  • שעות עבודה ומשכורות

דוגמת פעילות : תיקון שכר במוני שעות העבודה עבור קביעת שעות העבודה בפועל, שעות נוספות, חישוב ימי חופש בתשלום, JRTTוכו'.

  • אופטימיזציה של השכר
  • בניית ההנהלה

דוגמת פעילות : הקמת חברות ייעודיות