תחומי התמחות

Headline BG

תחומי התמחות

דין פלילי בעבודה

למנוע כל סיכון פלילי בדיני עבודה

  • מניעת סיכון פלילי

שקר והקמת שרשרת האצלת סמכויות

הערכת סיכונים באמצעות ביקורת (קבלנות משנה, מדיניות בטיחות, מסמך הערכת סיכונים)

סכסוכים בשל תאונות עבודה, אחריות פלילית של המנהל