תחומי התמחות

Headline BG

תחומי התמחות

גיוון רב-תרבותי ומגדרי והכלה

שליטה בדרישות המעשיות הנוגעות לשילוב ואי-אפליה הפכה לחובה בהתחשב בסוגיות המכריעות של איכות החיים בעבודה ויעילות העובדים.

העלאת המודעות בקרב גורמי משאבי אנוש לכללים ולנושאים של עקרונות הכללה ואי-אפליה היא כיום הכרח לכל העסקים.

ההקשר:

 

הדרישות הרגולטוריות והציפיות של בעלי העניין לנושא העיקרי של הכללה עלו בשנים האחרונות.

צמיחה רגולטורית זו מחייבת כעת את החברות להגדיר וליישם ארגון גלובלי של עבודה ללא כל אפליה  תוך פיתוח הגיוון

הרב-תרבותי והמגדרי.

לניהול אתי של נושאים אלו, המתייחס לאיכות החיים בעבודה, יש או תהיה השפעה מכרעת על פריון העובדים ובהתאם לכך, של העסק.

הצעתנו בקשר לערכים:

 

מתודולוגיית התמיכה של משרדנו, הפועלת כשותפה מקומית אמיתית בניהול החברתי של העסק, מאפשרת לו להיות

מסוגל לאתר מצבים בעלי פוטנציאל לסיכונים מבחינת אפליה ולמנוע את התרחשותם.

אנו מלווים אתכם במניעה ובהבנת מצבים בעלי פוטנציאל לסיכונים על ידי העלאת המודעות מראש של בעלי תפקידים

בתחום משאבי האנוש של העסק.

בהקשר זה, משרדנו תומך בכם בהגדרת מדיניות הכללה חברתית ובניסוח הסכמים, אמנות ותקנות אתיות וגיוון.

כאשר הסיכון מתממש, המשרד מסייע לכם בטיפול בתלונה ובמידת הצורך בניהול הדיונים עם הסנגור,

ה- CNIL [הנציגות הלאומית למידע ולחירויות] והארגונים למאבק באפליות וכן, במידת הצורך, בניהול המחלוקת.

 • הגדרת מדיניות הכללה חברתית וגיוון רב-תרבותי ומגדרי
 • עריכת הסכמים
 • עריכת אמנות
 • פיתוח תקנות בתחומי האתיקה והגוון
 • הגדרת מתודולוגיית גיוס
 • זיהוי מצבים בעלי פוטנציאל לסיכונים
 • ליווי בטיפול בתלונות ובהתראות
 • הגדרת מתודולוגיית חקירה
 • ניהול חילופי דברים עם מגן הזכויות (סנגור)
 • ניהול חילופי דברים עם עמותות הנלחמות נגד אפליות
 • ניהול חילופי דברים עם ה- CNIL
 • ניהול סכסוכים הנוגעים לגינוי הקיפוח
 • הכשרה ואימון תפעולי

הירשמו לניוזלטר שלנו

תודה רבה

Thank you!

דילוג לתוכן