תחומי התמחות

Headline BG

תחומי התמחות

ארגון מחדש, תכניות סוציאליות, תכניות עזיבה מחדש ו-GPEC

להפוך פרויקטים לגידול ומרכוז מחדש של החברה לברי ביצוע, כולל אלו עם סיכון

פטרל ושות' הוא שחקן  מוכר בארגון מחדש, בזכות יכולת עורכי הדין שלו לנתח את המצבים המסובכים ביותר וליצור כלים חדשניים, המאפשרים בטחון לפרויקטים של ארגון מחדש.

פרויקטים של ארגון מחדש ופיטורים קבוצתיים בשל סיבה כלכלית :

  • הגדרת אסטרטגיה גלובלית

דוגמת פעילות : הצעת תכנית זמינות שכירים בין-ענפיים במקום תכנית פיטורים בהכרח

  • תמיכה בשלב הניתוח של המוטיבציה הכלכלית והפרויקט הביצועי

דוגמת פעילות : תמיכה להנהלת משאבי אנוש בקשר עם ההנהלה הפיננסית בניתוח ובניית טיעון כלכלי מנומק וחיבור הודעה כלכלית ("ספר II")

  • אחריות על הקמת תכנית הצלת משרות, כולל בהיבטים של הערכת עלויות "ריאליות" ואופטימיזציה

דוגמת פעילות : תכנון, חיבור ומיקוד צעדי התכנית להצלת משרות ("ספר "), תיקוף קריטריוני עדיפות, קטגוריות מקצועיות, צעדי ליווי

  • ליווי גלובלי לאורך כל הפרויקט, נהלי התייעצות, הסכמי רוב, ביצוע וניהול השלכות סכסוך אפשריות
  • ליווי פרויקטים "בעלי סיכון"

דוגמאות פעילות : מניעת סכסוכים על ידי משא ומתן להסכם שיטתי, הכנה למצבי הליכים על ידי מפגשי "אימון", ניהול "פקקים" עם ועד העובדים, ייצוג בבית משפט וכו'.

  • ליווי בתכנון פרישות מרצון.

פרויקטים של העברת חברה :

  • GPEC

תמיכה בניהול משא ומתן וחיבור הסכמים

  • תמיכה באישור משפטי לפרויקט

דוגמאות פעילות : ניתוח משפטי של המצב והכוונת הפרויקט בהתאם למטרות הרצויות, כאשר מדובר בחברות המשתמשות באמנות קולקטיביות שונות

  • הגדרת תוצאות הפרויקט

דוגמאות פעילות : מחקר שולל וביצועי של השלכות פרקטיות להעברת חברה, העברת הסכמי העבודה, "מעמדים קולקטיביים" ותקצוב ועדי העובדים