Newsletter

 

אסוף נתונים אישיים (CPD)

חוסר מתן תשובה או מתן תשובה חלקית בשדות הטופס המצוינים כשדות חובה, או מתן אי הסכמה להעברת נתונים אישיים, לא יאפשרו לפטרל ושות' לענות לבקשה.

 

אני מסכים/מסכימה להעברת פרטיי האישיים בשדות: שם משפחה, שם פרטי, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, הממוענים לפטרל ושות', על מנת שיוכלו להעביר אלי את עלון המידע המשפטי שלהם.

ניתן לבטל בכל עת את ההסכמה לשמירת הנתונים האישיים באמצעות פנייה לפטרל ושות'. לקבלת מידע נוסף, יש לעיין בסעיף "הגנה על נתונים אישיים" במידע המשפטי *.

 

על ידי לחיצה על כפתור "אישור" אני מאשר/ת את המידע המשפטי.